विषयसूची (Contents)

पुस्तकका अध्यायहरू यसै क्रममा राखिएका छन् । The chapters of the book have posted in this order.
०१. पुनर्वास संस्था (01. The Resettlement Agency)
पुनर्वास संस्था भनेको के हो ? (What Is a Resettlement Agency?)
तपाईं र पुनर्वास संस्था (You and the Resettlement Agency)
पुनर्वास संस्थाले के के उपलब्ध गराउने छन् ? (What Will the Agency Provide ?)
सोसल सेक्युरिटी कार्ड (Social Security Card)
तपाईंका जिम्मेवारी (Your Responsibilities)
अंग्रेजी कक्षाहरू (English Classes)
रोजगारी (Employment)
समयको ख्याल गर्नु (Being on Time)
शिक्षा (Education)
आत्मनिर्भर (Self-Sufficiency)
अध्यागमन कानुनको पालना गर्नु (Adjustment of Status)
कागजपत्र (Documents)
पुनर्स्थापनाका लागि बधाई (Congratulations on Your Resettlement)
――― ―――
०२. आवास (02. Housing)
तपाईंको घर वा अपार्टमेन्ट (Your Home)
घरसम्बन्धी शब्दहरू (Housing Terms)
बस्नु वा सर्नुअघि (Before Moving)
अपार्टमेन्टको रेखदेख (Maintaining Your Apartment)
भान्सा (Kitchen)
भान्साका सरसामान (Kitchen Appliances)
भान्साको डिल (Counter Tops)
फोहोर (Garbage, Trash and Recycling)
उडुस (Bed Bugs)
घरभाडा लिँदाका अधिकार र जिम्मेवारी (Housing Rights and Responsibilities)
घर सर्दा (Moving Out)
घरमा तातो-चिसोको प्रबन्ध (Heating and Air Conditioning)
आगोबाट सुरक्षा (Fire Safety)
――― ―――
०३. शिक्षा (03. Education)
शिक्षा (Education)
बालशिक्षा (Child Education)
सरकारी स्कूलहरू (Public Schools)
खोपहरू (इम्युनाइजेसन्स्) (Immunizations)
स्कूलका विभिन्न तह (School Structure)
शैक्षिक वर्ष (School Year)
स्कूलमा खाना (School Meals)
हाजिरी (Attendance)
यातायात (Transportation)
स्कूलमा पढाइने विषय (Subjects Taught)
अंग्रेजी भाषा सिकाइ (English Language Learning)
गृहकार्य (होमवर्क) (Homework)
लब्धाङ्क-पत्र (रिपोर्ट-कार्ड) (Report Cards)
आचरण (Behavior)
अभिभावक संलग्न (Parent Involvement)
घरमा अभिभावकको भूमिका (Parents’ Responsibilities at Home)
वयस्कका लागि शिक्षा (Adult Education)
अंग्रेजी भाषा सिकाइ र साक्षरता कक्षाहरू (ESL and Literacy Classes)
जिइडी (GED)
उच्चशिक्षा (Higher Education)
व्यावसायिक तालिम (Vocational Training)
सामुदायिक (कम्युनिटी) कलेजहरू (Community Colleges)
कलेज र विश्वविद्यालयहरू (Colleges and Universities)
कलेजमा आवेदन (Applying to College)
कलेजको पढाइ खर्च (The Cost of College)
कलेजका लागि भुक्तानी (Paying for College)
विदेशी डिग्री/प्रमाणपत्रको मान्यता (Foreign Degree/Certificate Equivalency)
संक्षेपमा (Summary)
――― ―――
०४. सामाजिक सेवाहरू र सार्वजनिक सहायता (04. Social Services & Public Assistance)
कम आय भएका परिवारलाई मद्दत (Help for Low Income Families)
निजी सहायता (Private Assistance)
फूड स्ट्याम्प (Food Stamps)
महिला, शिशु तथा बालबालिका पोषण कार्यक्रम (विक) (WIC)
मेडिकेड (Medicaid)
मेडिकेयर (Medicare)
एसएसआइ (SSI)
ट्यानफ (TANF)
शरणार्थी नगद सहायता (Refugee Cash Assistance)
अनुदान मिलान (Matching Grants)
आवास सहायता (Housing Assistance)
ऊर्जा सहायता (Energy Assistance)
सार्वजनिक सहायता र छलछाम (Public Assistance and Fraud)
दोभाषेहरू (Interpreters)
सुविधाका विवरण दुरुस्त राख्नु (Keeping Program Information Current)
आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य (Goal of Self-sufficiency)
――― ―――
०५. स्वास्थ्य सेवा (05. Health Care)
अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवाहरू (Health Services in the United States)
वैज्ञानिक विधिहरू (Scientific Methods)
प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच (First Health Screening)
निजी स्वास्थ्य बिमा (Private Health Insurance)
स्वास्थ्य रेखदेखमा सरकारी सहायता (Government Assistance for Health Care)
मेडिकेयर (Medicare)
मेडिकेड (Medicaid)
मेडिकेडका लागि आवेदन (Applying for Medicaid)
मेडिकेडको प्रयोग (Using Medicaid)
मेडिकेड सुविधाको सीमा (Limits on Receiving Medicaid)
शरणार्थी मेडिकल सहायता (Refugee Medical Assistance)
स्वास्थ्य सुरक्षा (Health Coverage)
डाक्टर वा स्वास्थ्यसम्बन्धी क्लिनिकहरू (Doctors and Health Clinics)
जाँच्ने समय (Appointments)
नियमित स्वास्थ्य परीक्षण (Routine Medical Exams)
डाक्टरलाई भेट्दा (Seeing a Doctor)
दोभाषेको प्रयोग (Using an Interpreter)
अग्रिम स्वीकृति (Informed Consent)
गोपनीयता (Confidentiality)
अस्पतालहरू (Hospitals)
आपातकालिन स्याहार (Emergency Care)
एम्बुलेन्स (Ambulances)
खोपहरू (Immunizations)
मेडिकल परीक्षणहरू (Medical Tests)
एक्स-रे, एमआरआइ र सिटी स्क्यानहरू (X-rays, MRI And CT Scans)
मिनाहा र आर्थिक सहायता (Discounts and Financial Assistance)
डाक्टरद्वारा औषधी सिफारिस (Prescriptions)
औषधी सेवन (Taking Medicine)
औषधीको भण्डारण (Storing Medicine)
दाँतको स्वास्थ्य र दन्त-चिकित्सक (Dental Health and Dentists)
मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)
शरणार्थीहरू र मानसिक स्वास्थ्य (Refugees and Mental Health)
दिग्दारी (Depression)
अरू खालका मानसिक बिमारीहरू (Other Types of Mental Illnesses)
आत्महत्या (Suicide)
लागुऔषध र रक्सीको कुलत (Drug and Alcohol Abuse)
――― ―――
०६. खाद्य सुरक्षा तथा पोषण (06. Food Safety and Nutrition)
स्वस्थ परिवार (Keeping Your Family Healthy)
खाना तयारी (Food Preparation)
खानाको सुरक्षा (Keeping Food Safe)
काँचो र पकाएको खानाको प्रयोग (Handling of Raw and Cooked Food)
रेफ्रिरेटर र फ्रिजर (Refrigerator and Freezer)
भाँडावर्तनको सफाइ (Cleaning of Dishes and Cookware)
फोहोरको विसर्जन (Disposal of Garbage)
पोसिलो खाना (Eating Healthy)
मौलिक नेपाली खाना (Basic Nepali Foods)
फलफूल र तरकारीहरू (Fruit and Vegetables)
तरकारीको तयारी (Preparing Vegetables)
सग्लो अन्न (Whole Grains)
चिल्लोको मात्रामा कमी (Reduce the Amount of Fat)
नुनको मात्रा कम गर्नु (Reduce the Amount of Salt)
चिनीको मात्रा सीमित गर्नु (Limit the Amount of Sugar)
स्वस्थ बालबालिका (Healthy Children)
साना नानीलाई ठोस खाना (Solid Foods for Babies)
खाना खाने निश्चित समय (Healthy Meal Time)
पोसिला खाद्यान्न पाइने दोकान (Shop for Healthy Foods)
खाद्य-स्टोरहरू (Food Stores)
कृषकको बजार (Farmers' Markets)
खानामा विवरण (Food Labeling)
――― ―――
०७. जागिर र रोजगारी (07. Jobs and Employment)
कामका लागि तयार (Ready for Work)
काम गर्नुको महत्व (Importance of Working)
कामका प्रकार (Types of Jobs)
कामको खोजी (Finding a Job)
काम खोज्ने तरिका (Tips to Finding a Job)
जागिरका लागि निवेदन (Job Application)
रेज्युमे (Resume)
अन्तर्वार्ताको तयारी (How to Prepare for a Job Interview)
कामका लागि अन्तर्वार्ता (Job Interview)
अन्तर्वार्तापछिका शिष्टाचार (Post Interview Courtesy)
काम थाल्नुअघि (Starting a Job)
काममा सरल रहने केही जुक्तिहरू (Tips for Success on the Job)
काममा पुरुष र महिला (Men and Women in the Workplace)
कामको समय-तालिका (Work Schedule)
कर्मचारीका अधिकार (Employee Rights)
भुक्तानी पाउनु (Getting Paid)
आय (आम्दानी) (Income)
तपाईंको तलब कसरी भुक्तान गरिन्छ ? (How You May Be Paid)
करहरू (Taxes)
न्यूनतम ज्याला (Minimum Wage)
आर्जित आय-कर उधारो (Earned Income Tax Credit)
जागिरमा बढुवा (Job Upgrading)
जागिरबाट बञ्चित (Losing a Job)
बेरोजगार सुविधाहरू (Unemployment Benefits)
――― ―――
०८. व्यक्तिगत सरसफाइ र लत्ताकपडा (08. Personal Hygiene and Clothing)
व्यक्तिगत सरसफाइ (Personal Hygiene)
व्यक्तिगत सरसफाइका उत्पादन (Products for Personal Hygiene)
कीटाणु (Germs)
हात धुनु (Washing Your Hands)
हात कहिले कहिले धुनु पर्छ ? (When to Wash Your Hands)
सफा शरीर (Clean Body)
कपालका लागि श्याम्पू र कन्डिसनर (Shampoo and Conditioner for Your Hair)
शरीरको गन्धनाशक (Deodorant)
दाँत माझ्नु (Brushing Teeth)
दाँतबीचको सफाइ (Flossing Teeth)
कपडा धुने (Laundry)
कपडा धुलाइ (Doing Laundry)
कपडा धुने साबुन (Laundry Soap)
लत्ता-कपडा (Clothing)
परम्परागत लुगा (Wearing Traditional Clothing)
स्कूल जाँदा लगाउने लुगा (Clothing for School)
कामका लुगा (Clothing for Work)
जाडोका लुगा (Clothing for Cold Weather)
गर्मीका लुगा (Clothing for Hot Weather)
जुत्ता (Shoes)
पहिरनका सामान र नाप (Clothing Sizes)
――― ―――
०९. स्थानीय यातायात र आफ्नो गाडी (09. Local Transportation and Own Car)
स्थानीय यातायात (Local Transportation)
पैदल (Walking)
साइकलहरू (Bicycles)
ट्याक्सीहरू (Taxis)
बसहरू (Buses)
बस बिसौनी (Bus Stops)
बस चल्ने समय-तालिका र नक्शा (Bus Schedules and Maps)
बस टिकट र निःशुल्क यात्रा सुविधा (Bus Tickets and Passes)
रेल (Subways and Commuter Rail)
आफ्नो गाडी (Buying and Owning a Car)
नयाँ वा पुरानो (New or Used)
तेल (ग्याँस) खर्च (Gas Mileage)
गाडी खरिद (Buying a Car)
मूल्यमा मोलतोल (Negotiating the Price)
गाडीको भुक्तानी (Paying for a Car)
गाडीको लालपुर्जा (Vehicle Title)
गाडी दर्ता (Car Registration)
गाडी बिमा (Car Insurance)
गाडी निरीक्षण (Vehicle Inspection)
जिम्मेवारीहरू (Responsibilities)
चालक अनुमति-पत्र (Driver’s License)
सवारी चालकका नियम (Driving Laws)
गाडी दुर्घटना (Car Accidents)
नानीहरूका लागि कार-सिट (Child Car Seats)
सवारी र प्रहरी (Driving and the Police)
――― ―――
१०. रकम व्यवस्थापन र बैंकिङ (10. Money management and banking)
आय-व्ययको अनुमान (Creating A Budget)
खर्चको बाँडफाँट (Using Your Budget)
बिल भुक्तानी (Paying Your Bills)
ऊर्जा र पैसाको बचत (Conserve Energy and Save Money)
सहुलियतमा किनमेल (Save Money Shopping)
बैंकको प्रयोग किन गर्ने ? (Why Use a Bank?)
बैंक खाताहरू (Bank Accounts)
बैंक खाता खोल्ने (Opening a Bank Account)
बैंक खाता शुल्क (Bank Account Fees)
मासिक बैंक-विवरण (Monthly Statements)
खातामा सीधै तलब जम्मा (Direct Deposit)
डेबिट कार्ड (Debit Card)
एटिएम (ATM)
ऋणहरू (Loans)
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठनको यात्रा ऋण (IOM Travel Loan)
क्रेडिट युनियनहरू (Credit Unions)
व्यक्तिगत विकास खाता (आइडिए) (Individual Development Account (IDA))
करहरू (Taxes)
क्रेडिट (Credit)
क्रेडिट विवरण (Credit Report)
क्रेडिट कार्ड (Credit Card)
अमेरिकी मुद्रा (American Money)
――― ―――
११. सांस्कृतिक समायोजन र एकीकरण (11. Cultural Adjustment and Integration)
समायोजन (Adjustment)
समायोजन भनेको हो ? (What Is Adjustment?)
संस्कृति भनेको हो ? (What Is Culture?)
समायोजनका चरणहरू (The Stages of Adjustment)
पहिलो चरणः आगमन (Stage One - Arrival)
दोस्रो चरणः वास्तविकता (Stage Two - Reality)
तेस्रो चरणः समायोजन (Stage Three- Adjustment)
तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ ? (What Can You Do?)
तनाव (दिग्दारी) के हो ? (What Is Stress?)
समायोजनका लागि आफ्नो समय दिनुहोस् (Give Yourself Time to Adjust)
तनावका लक्षणहरू (Signs of Stress)
तनाव व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू (Ways to Manage Stress)
छिमेकीहरूसँग भेटघाट (Meeting Neighbors)
असल छिमेकी बन्नुहोस् (Being a Good Neighbor)
समयको ख्याल गर्नु (Being on Time)
गोपनीयता (Privacy)
अनौपचारिकता र नामहरू (Informality and Names)
सोध्नु नहुने केही प्रश्नहरू (Some Questions Not to Ask)
दुई व्यक्तिबीचको दूरी (Personal Space)
शरीरको भाषा (Body Language)
परिवारमा बदलिँदो भूमिका (Changing Roles in the Family)
पुरुष र महिला (Men and Women)
स्कूल जाने उमेरका नानीहरू (School Age Children)
किशोर-किशोरी (Teenagers)
हजुरबुबा-हजुरआमा (Grandparents)
एकीकरण (Integration)
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण (Protecting Cultural Heritage)
सामुदायिक संस्थाहरूमा सहभागिता (Participate in Community Organizations)
नेपाली भाषाको पढाइ-लेखाइ (Reading and Writing in Nepali Language)
――― ―――
१२. अधिकार, जिम्मेवारी, र कानुन (12. Rights, Responsibilities, and Laws)
अमेरिकाको कानुन-व्यवस्था (Legal System in the United States)
तपाईंका अधिकार (Your Rights)
तपाईंका जिम्मेवारी (Your Responsibilities)
हिंसात्मक अपराध (Violent Crime)
चालकसम्बन्धी कानुन (Driving Laws)
यौन-सम्बन्धसम्बन्धी कानुन (Laws Related to Sex)
घरेलु-हिंसा (Domestic Violence)
दुर्व्यवहारका प्रकार (Types of Abuse)
दुर्व्यवहार हुँदा पाइने सहायता (Getting Help from Abuse)
धूम्रपान र रक्सी (Smoking and Alcohol)
सेलेक्टिभ सर्भिस (Selective Service)
आयकर (Income Taxes)
प्रहरी (The Police)
तपाईं पक्राउ पर्नुभयो भने (If You Are Arrested)
अपराध र फिर्ती (देश निकाला) (Crime and Deportation)
――― ―――
१३. सुरक्षा र आपातकालिन अवस्थाहरू (13. Safety and Emergencies)
बालबालिकाको सुरक्षा (Child Safety)
सडकमा सुरक्षा (Street Safety)
घरको सुरक्षा (Home Safety)
भान्सामा सुरक्षा (Kitchen Safety)
आगोबाट सुरक्षा (Fire Safety)
९११ भनेको के हो ? (What Is 911?)
९११ मा फोन गर्नु (Calling 911)
कस्तो अवस्थामा ९११ फोन गर्नु हुन्न (When Not To Call 911)
प्रहरी (Police)
आगो (Fire)
एम्बुलेन्स (Ambulance)
पीडित भए, सहायता माग्नुहोस् (When a Victim, Seek Help)
――― ―――
१४. सञ्चार (14. Communication)
घरको फोन (Home Telephone)
सेलफोन (मोबाइल फोन) (Cell Phone)
टेलिफोन नम्बरहरू (Telephone Numbers)
टेलिफोनका शिष्टाचार (Telephone Etiquette)
नेपाल वा भूटान फोन गर्न (Calling Nepal or Bhutan)
टेलिफोन बिल (Telephone Bills)
टेलिभिजन (TV)
केबुल टिभी (Cable TV)
इन्टरनेट (Internet)
वर्ल्ड वाइड वेब (डब्लुडब्लुडब्लु) (World Wide Web (WWW))
इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग (Safe Use of Internet)
पत्रपत्रिका (Newspapers)
――― ―――
१५. बुबा-आमा र बालबालिका (15. Parents and Children)
राम्रो सम्बन्ध बनाउनु (Building Good Relationships)
समावेश (Be Involved)
बालबालिकाको रेखदेख (Child Supervision)
बाल-दुर्व्यवहार र बाल-उपेक्षा (Child Abuse and Child Neglect)
बाल-सुरक्षा सेवाहरू (Child Protective Services)
भरण-पोषण (Support)
छोराछोरीसँग कुराकानी (Talking to Children)
――― ―――
१६. परिवार नियोजन, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य र प्रसूति (16. Family Planning, Prenatal Health, and Giving Birth)
परिवार नियोजन (Family Planning)
गर्भनिरोधका उपायहरू (Birth Control Options)
गर्भनिरोधका साधन पाउने ठाउँ (Getting Birth Control)
गर्भावस्था (Pregnancy)
गर्भावस्थामा स्याहार (Prenatal Care)
गर्भावस्थामा चिकित्सकलाई भेट्दा (Prenatal Visits with Doctor)
खान हुने र नहुने (Do’s and Don’ts – Food)
पालना गर्ने जीवनशैली (Do’s and Don’ts – Lifestyle)
आर्थिक सहायता र मेडिकल बिमा (Financial Assistance and Medical Insurance)
प्रसूतिका लागि तयारी (Preparing for Delivery)
कसरी अस्पताल पुग्ने ? (Going to the Hospital)
अस्पतालमा के हुन्छ ? (At the Hospital)
नवजात शिशुलाई घरमा स्वागत (Taking Your Baby Home)
घरमा के गर्ने ? (At Home)
――― ―――
१७. जीवनका प्रमुख घटनाहरू (17. Major Life Events)
नयाँ भूमिमा परम्परागत संस्कार (Traditional Ceremonies in a New Land)
जन्म (Births)
जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
पास्नी (Rice Feeding Ceremony)
विवाह (Marriages)
विवाह अनुमति-पत्र (Marriage License)
विवाह-दर्ताको प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
मृत्यु (Deaths)
मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र (Death Certificate)
घाट (Funeral Home)
दाहसंस्कार (Cremation)
क्रिया-कर्म (शोक पर्ने समय) (Mourning Period)
――― ―――
१८. स्थायी बसोबास र नागरिकता (18. Permanent Residency and Citizenship)
तपाईंको अध्यागमन अवस्था (Your Immigration Status)
स्थायी बासिन्दा बन्नु (Becoming a Permanent Resident)
ग्रिन-कार्डका लागि आवेदन (Applying for a Green Card)
बायोमेट्रिक्स् (Biometrics)
स्थायी बसोबासका लागि अनुमोदन (Approval of Permanent Residency)
जब तपाई बसाइँ सर्नुहुन्छ (When You Move)
सुविधाको सीमा (Limits on Benefits)
नागरिक बन्ने निर्णय (Deciding to Become a Citizen)
नागरिक हुनु (Becoming a Citizen)
आवेदन प्रक्रियाका लागि तयारी (Preparing for the Application Process)
नागरिकताका लागि आवेदन (Applying for Citizenship)
नागरिक बन्नका लागि परीक्षा र अन्तर्वार्ता (The Naturalization Test and Interview)
विशेष परिस्थिति, मिलान र अपवाद (Special Circumstances, Accommodations, and Exceptions)
निर्णय प्राप्ति (Receiving a Decision)
निरन्तरता र अस्वीकार (Continuations and Denials)
अधिकार र सहुलियतहरू (Rights and Privileges)
अमेरिकामा जन्मेका बालबालिका (Children Born in the U.S.)
अमेरिकाबाहिर जन्मेका बालबालिका (Children Born Outside the U.S.)
――― ―――
१९. अमेरिकाबारे जानकारी (19. About the United States)
केही तथ्य (Some Facts)
अमेरिकाको क्षेत्रफल (The Size of the United States)
जनसंख्या (Population)
शरणार्थी पुनर्स्थापना (Resettling Refugees)
पचास राज्यहरू (The 50 States)
सरकार (Government)
इतिहास (History)
थप महत्वपूर्ण तथ्यहरू (Other Important Facts)
पात्रो (The Calendar)
मिति लेख्ने तरिका (Writing a Date)
राष्ट्रिय पर्व/बिदाहरू (National Holidays)
फरक-फरक समय (Time Zones)
डे-लाइट सेभिङ (Daylight Savings Time)
थप जानकारीका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय (Learn More at a Public Library)

No comments:

Post a Comment